Cercetare / invatamant

Invatamant

Expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă este disciplină de studiu universitar şi postuniversitar în cadrul UMF « Carol Davila « Bucureşti. Activitatea didactică este , încă de la înfiinţarea disciplinei inseparabilă de cea a Institututlui Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de muncă în cadrul căruia funcţionează.  Colectivul disciplinei este format în prezent din următorii membrii: Prof.univ. dr. Maria- Magdalena Ciuvică, Conf.univ. dr.

Cercetare

Activitatea specifică acestui domeniu se desfăşoară în cadrul   celor două laboratoare de cercetare ştiinţifică :
  • Laborator de cercetare privind epidemiologia invalidităţii
  • Laborator de cercetare privind studiul factorilor medico- psiho- sociali în recuperarea capacităţii de muncă
Activitatea de cercetare ştiinţifică din laboratoarele INEMRCM se desfăşoară în concordanţă cu prevederile specifice cuprinse în :

Programul tematic al cursurilor de perfecţionare postuniversitară 2010-2011

1. Metodologia de achiziţionare a dispozitivelor medicale pentru deficienţi locomotori post accidente de muncă- o saptamana:

08.11.-12.11.2010
11.04. -15.04.2011
02.05. -06.05.2011

2. Actualităţi privind metodologia evaluării capacităţii de muncă în afecţiunile bronhopulmonare –o saptamană:

01.11.-05.11.2010
10.01.- 14.01. 2011
09.05. – 13.05. 2011

3. Actualităţi privind metodologia evaluării capacităţii de muncă în afecţiunile cardiovasculare –o saptamana:

Programa analitică pentru cursul opţional de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă

ANUL V, MEDICINA
  1. Noţiuni introductive
    • Rolul social şi locul expertizei medicale a capacităţii de muncă în sistemul de ocrotire  a  sănătăţii populaţiei
    • organizarea, atribuţiile şi funcţionarea  reţelei de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă
  2. Munca profesională şi componentele. Pregătirea profesională.