Cercetare

Activitatea specifică acestui domeniu se desfăşoară în cadrul   celor două laboratoare de cercetare ştiinţifică :
 • Laborator de cercetare privind epidemiologia invalidităţii
 • Laborator de cercetare privind studiul factorilor medico- psiho- sociali în recuperarea capacităţii de muncă
Activitatea de cercetare ştiinţifică din laboratoarele INEMRCM se desfăşoară în concordanţă cu prevederile specifice cuprinse în :
 • Ordinul 1229 /2005 completată şi modificată cu HG 1057 /2010 privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
 • Regulamentul intern de funcţionare al INEMRCM;
 • Fişele posturilor , aprobate de conducerea INEMRCM;
 • Ordonanţa Guvernului Nr.57 / 2002 aprobată prin Legea nr.324 / 2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică ;
 • Legea nr.319/2003 privind statutul personalului de cercetare;
Direcţiile principale ale cercetării ştiinţifice în INEMRCM
 • cercetare aplicativă în domeniul medico – social;
 • studii  privind impactul social şi economic al invalidităţii;
 • metode şi tehnici standardizate de evaluare a capacităţii de muncă;
 • elaborarea unui model multidimensional al capacităţii de muncă;
 • epidemiologia invalidităţii;
 • adaptarea mediului de muncă şi social la particularităţile persoanelor cu funcţionalitate diminuată prin boli sau accidente;
 • promovarea incluziunii sociale prin recuperarea capacităţii de muncă şi re/inserţia profesională a persoanelor cu deficenţe funcţionale.
Direcţiile de acţiune
 • orientarea cercetării către nevoile pe termen mediu şi lung al beneficiarilor eligibili şi al grupurilor - ţintă (persoane cu deficienţe funcţionale datorate unor boli invalidante);
 • integrarea în reţelele de cercetare naţionale;
 • colaborarea cu instituţii de învăţământ superior de profil medical , social sau tehnic prin intermediul catedrei universitare de profil din cadrul  UMF "Carol Davila ";