Programul tematic al cursurilor de perfecţionare postuniversitară 2010-2011

1. Metodologia de achiziţionare a dispozitivelor medicale pentru deficienţi locomotori post accidente de muncă- o saptamana:

08.11.-12.11.2010
11.04. -15.04.2011
02.05. -06.05.2011

2. Actualităţi privind metodologia evaluării capacităţii de muncă în afecţiunile bronhopulmonare –o saptamană:

01.11.-05.11.2010
10.01.- 14.01. 2011
09.05. – 13.05. 2011

3. Actualităţi privind metodologia evaluării capacităţii de muncă în afecţiunile cardiovasculare –o saptamana:

15.11. – 19.11. 2010
07.02.– 11. 02.2011
14. 02. – 18. 02. 2011

4. Explorarea radiologică în evaluarea capacităţii de muncă a deficienţilor prin afecţiuni locomotorii ;  o saptamana

25.10. – 29.10.2011
21.03. – 25.03. 2011
18.04.- 22.04. 2011

5. Rolul recuperării precoce în profilaxia invalidităţii prin sechele post traumatice ;  o saptamana

24.01. – 28.01.2011
07.03. – 11.03. 2011
23.05. – 27.05. 2011

La aceste cursuri se pot înscrie :
  • medici specialişti sau primari în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă
  • medici specialişti sau primari în medicina muncii
  • medici specialişti sau primari în medicina de familie
  • medici specialişti sau primari în medicina internă

  • Durata : o saptamana
  • Locul de desfăşurare : sediul catedrei


* Înscrierile se fac la Rectoratul UMF „CAROL DAVILA”, strada Dionisie Lupu nr. 37, serviciul Secretariat, Departamentul Postuniversitar; telefon: 021/ 210.31.09