Invatamant

Expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă este disciplină de studiu universitar şi postuniversitar în cadrul UMF « Carol Davila « Bucureşti. Activitatea didactică este , încă de la înfiinţarea disciplinei inseparabilă de cea a Institututlui Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de muncă în cadrul căruia funcţionează.  Colectivul disciplinei este format în prezent din următorii membrii: Prof.univ. dr. Maria- Magdalena Ciuvică, Conf.univ. dr. Despina Mihaela Gherman, asistent universitar dr.Doina Lăcrămioara Tudorache, asistent universitar dr. Corina Oancea, asistent universitar dr.Roxana Mirică.

Prin activitatea din cadrul disciplinei se derulează procesul de formare a medicilor specialişti în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.
Programele de pregătire conţin prelegeri, lucrări practice, stagii clinice şi stagii speciale adecvate  nivelelor de instruire :
 • Curs pentru studenţi anul V Medicină;
 • Curs de pregătire prin rezidenţiat în specialitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă ;
 • Curs de pregătire în vederea obţinerii celei de a doua specialităţi, conform legislaţiei în vigoare ;
 • Cursuri de perfecţionare post-universitară , în cadrul programului de educaţie medicală continuă.
Conţinutul programelor de formare profesională corespunde obiectivelor specifice acestei actvităţi. Tematicile cuprind:
 • noţiuni referitoare la analiza medico- socia1ă a cazurilor din perspectiva integrării profesionale;
 • definirea cadrului conceptual şi terminologia specifică;
 • criteriile de evaluare a capacităţii de muncă (clinice şi funcţionale);
 • particularităţile în adaptarea la muncă a deficienţilor şi posibilităţile de acordare a unor drepturi de aigurări sociale conform legislaţiei actuale.


EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
rezidentiat

 
             Expertiza medicală a capacităţii de muncă este o specialitate medicală care evaluează prin metode şi tehnici specifice, capacitatea de muncă a persoanelor cu diferite tulburări morfologice şi funcţionale în vederea prestaţiilor de asigurări sociale (medicina de asigurări sociale). Demersurile specifice acestei activităţi sunt centrate pe profilaxia invalidităţii şi recuperarea capacităţii de muncă, cu finalitate în reinserţia socio- profesională a asiguraţilor afectaţi prin boli sau accidente.

Durata : 3 ani

Anul I
 • Stagiul de explorări funcţionale
 • Medicina muncii   
 • Recuperare, medicină fizică şi balneologie
 • Ortopedie şi traumatologie  
Anul II
 • Stagiul de medicină internă    
 • Stagiul de  neurologie
 • Stagiul de psihiatrie                                                         
Anul III
 • Stagiul teoretic şi practic de expertiza  medicală  şi recuperarea capacităţii de muncă    
  • Modulul de expertiză medicală a capacităţii de muncă
  • Modulul de recuperare a capacităţii de muncă şi  reinserţie socio- profesională
 • Stagiul practic în teritoriu la  nivelul  oficiilor şi cabinetelor de  expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă  
 • Stagiul  de bioetică medicală
1.3.  Structura stagiilor   
1.3.1. Stagiul de explorări funcţionale (6 luni)
1.3.2. Stagiul teoretic şi practic de expertiza  medicală şi recuperarea capacităţii de muncă (10 luni)
 • Modulul de expertiză medicală a capacităţii de muncă a capacităţii de muncă (6 luni)
 • Modulul de recuperare a capacităţii de muncă şi reinserţie socio- profesională (4 luni)
1.3.3. Stagiul de medicină internă (6 luni)
1.3.4. Stagiul de neurologie (3 luni)
1.3.5. Stagiul de psihiatrie (3 luni)
1.3.6. Stagiul practic în teritoriu la  nivelul  oficiilor şi cabinetelor de  expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă (4 luni)
1.3.7. Stagiul de bioetică medicală (2 săptămîni)
1.3.8.  Medicina muncii (1 lună)
1.3.10. Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1 lună)
1.3.11. Ortopedie şi traumatologie (1 lună)
 1. Stagiile şi modulele de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă se desfăşoară obligatoriu în secţiile clinice şi laboratoarele din Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, sub îndrumarea cadrelor didactice din cadrul Disciplinei de Expertiză medicală a capacităţii de muncă din UMF "Carol Davila" Bucureşti şi a medicilor primari care îşi desfăşoară activitatea în secţiile respective.
 2. Celelalte stagii şi module se efectuează în clinici de profil din centrele universitare, stabilite prin înţelegere cu şefii de secţii, şefii disciplinelor respective şi Centrul de Perfecţionare în Domeniul Sanitar.
 3. Stagiul la nivelul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă se desfăşoară sub îndrumarea medicilor primari din cadrul serviciilor respective şi cu acordul Caselor de Pensii Judeţene.