Programa analitică pentru cursul opţional de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă

ANUL V, MEDICINA
 1. Noţiuni introductive
  • Rolul social şi locul expertizei medicale a capacităţii de muncă în sistemul de ocrotire  a  sănătăţii populaţiei
  • organizarea, atribuţiile şi funcţionarea  reţelei de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă
 2. Munca profesională şi componentele. Pregătirea profesională.
 3. Factori de solicitare profesională ,intrinseci şi extrinseci
 4. Boală- infirmitate- deficienţă funcţională- incapacitate adaptativă- invaliditate   (definiţii, tehnici de evaluare) 
 5. Orientarea , reorientarea şi îndrumarea profesională a deficienţilor (concepţii, metode şi tehnici de lucru )
 6. Particularităţi  în adaptarea la muncă a deficienţilor. Factori limitativi ai capacităţii de muncă (patologici, socio-profesionali, extraprofesionali)
 7. Criterii de evaluare a incapacităţii adaptative şi a invalidităţii- principii. Exemplificare principalele grupe de boli invalidante.
 8. Recuperarea capacităţii  de muncă – definiţii, principii, componente, mijloace şi acţiuni specifice.
 9. Reinserţia socio- profesională a deficienţilor şi invalizilor- principii, mijloace tehnice,servicii, relaţii funcţionale
 10. Legislaţia referitoare la  incapacitatea temporară de muncă şi pensia de invaliditate.