Informatii utile

ANUNT - REZULTAT PROBA SCRISA - Concurs Asistent medical principal (PL) - Ambulatoriul de Specialitate

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 1229 / SRUS / 16.10.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma probei scrise sustinută în data de 16.10.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical principal (PL) din cadrul Ambulatoriului de Specialitate al INEMRCM:

ANUNT - REZULTAT SELECTIE DOSARE - CONCURS - ASISTENT MEDICAL (PL) - AMBULATORIU DE SPECIALITATE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 1197 / SRUS / 09.10.2017 / Nesecret

ANUNŢ

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS depuse de candidaţii la concursul din data de 16.10.2017, ora 1000, organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent medical(PL) din cadrul Ambulatoriului de Specialitate

ANUNT - REZULTAT SELECTIE DOSARE - CONCURS - ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) - AMBULATORIU DE SPECIALITATE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 1195 / SRUS / 09.10.2017 / Nesecret

ANUNŢ

ANUNT - CONCURS - Asistent medical principal (PL), Infirmieră (G), Îngrijitoare (G) Sectia Clinica Expertiza Medicala II

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888

Nr. 1160 / SRUS / 29.09.2017

ANUNŢ CONCURS

Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale de execuție vacante, din cadrul Secţiei Clinice Expertiză Medicală II, după cum urmează:

VENITURI SALARIALE INEMRCM - ÎN CONFORMITATE CU ART. 33 DIN LEGEA – CADRU NR.153/2017

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Nr.1155/27.09.2017

LISTA TUTUROR FUNCȚIILOR DIN CADRUL I.N.E.M.R.C.M. ȘI DREPTURILE SALARIALE STABILITE ÎN CONFORMITATE CU ART. 33 DIN LEGEA – CADRU NR.153/2017

Pagini