Informatii utile

ANUNT - CONCURS - Asistent medical principal (PL), Asistent medical (PL), Îngrijitoare - Ambulatoriu de specialitate

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888

Nr.1145 / SRUS / 22.09.2017

ANUNŢ CONCURS

Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante, astfel:

ANUNT - REZULTAT FINAL CONCURS - KINETOTERAPERUT - Lab. Recuperare, Medicina Fizica-Balneologie

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr.27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr.1052/29.08.2017/Nesecret

ANUNŢ

ANUNT - REZULTAT PROBA INTERVIU - Concurs kinetoterapeut - Laborator Recuperare Medicina Fizica Balneologie

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr.27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr.1049/29.08.2017/Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma susţinerii interviului din data de 29.08.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Kinetoterapeut din cadrul Laboratorului de Recuperare Medicală Fizică Balneologie al INEMRCM :

Anunt proba practica Kinetoterapeut

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma susţinerii probei practice din data de 25.08.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Kinetoterapeut din cadrul Laboratorului de Recuperare Medicală Fizică Balneologie al INEMRCM :

Anunt rezultat consurs proba interviu Asistent Medical

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma susţinerii interviului din data de 25.08.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical (PL) din cadrul Secţiei Recuperare Medicală a INEMRCM :

Nr crt Nume şi prenume Compartimentul în cadrul căruia au candidat concurenţii Punctaje interviu ADMIS / RESPINS
1. BARABAŞ ILEANA Secţia Recuperare Medicală 80 puncte ADMIS

Se consideră ADMISĂ doamna: BARABAŞ ILEANA.

Secretar comisie concurs,

Damian Claudia

Pagini