Informatii utile

ANUNT - EXAMENE PROMOVARE - referent de specialitate gr.II, muncitor calificat tr.II, muncitor calificat tr.III - Serviciul Tehnic-Administrativ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri nr. 22, Sect. 5, Bucureşti.
Tel. 021.200.07.00, Fax. 021.411.51.25.
www.inemrcm.ro

Nr. 542 / SRUS / 11.04.2017

ANUNŢ

ANUNT CONCURS - MUNCITOR CALIFICAT TR.IV-ELECTRICIAN, ASISTENT MEDICAL (PL)

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr.530/10.04.2017

ANUNŢ CONCURS

ANUNT - REZULTAT EXAMEN PROMOVARE - în funcția de consilier juridic gr.IA - Compartiment Achiziții

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 525 / SRUS / 07.04.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctaje obţinute în urma probei scrise din data de 06.04.2017 din cadrul examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior, în funcția de consilier juridic gr.IA din cadrul Compartimentului Achiziții al INEMRCM:

ANUNT - REZULTAT EXAMEN PROMOVARE - în funcția de referent de specialitate gr.II - Serviciul Resurse Umane-Salarizare

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 524 / SRUS / 07.04.2017 / Nesecret

ANUNŢ

ANUNT - REZULTAT EXAMEN PROMOVARE - în funcția de referent de specialitate gr.II - Serviciul Relații cu Publicul-Registratură

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 523 / SRUS / 07.04.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Pagini