Informatii utile

ANUNT - REZULTAT PROBA INTERVIU - Concurs Asistent medical (PL) - Ambulatoriul de Specialitate

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 1477 / SRUS / 23.11.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma probei interviu sustinută în data de 23.11.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical (PL) din cadrul Ambulatoriului de Specialitate al INEMRCM:

ANUNT - REZULTAT PROBA INTERVIU - Concurs Asistent medical principal (PL) - Ambulatoriul de Specialitate

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 1475 / SRUS / 23.11.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma probei interviu susținută în data de 23.11.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical principal (PL) din cadrul Ambulatoriului de Specialitate al INEMRCM:

ANUNT - REZULTAT PROBA SCRISA - Concurs Consilier juridic gr.IA - Compartiment Juridic

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr.27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr.1471/23.11.2017/Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma susţinerii probei scrise din data de 22.11.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier Juridic gr. IA(S) din cadrul Compartimentului Juridic a INEMRCM :

ERATĂ - Îndreptare eroare materială la Varianta 2 a Baremului de corectare a subiectelor de concurs pentru funcția de Consilier juridic gr.IA privind subiectul 4

ERATĂ ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ LA
VARIANTA 2- A BAREMULUI DE CORECTARE A
SUBIECTELOR DE CONCURS PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC GR.IA
PRIVIND SUBIECTUL 4

Având în vedere faptul că, dintr-o eroare de tehnoredactare a Baremului de corectare a subiectelor privind proba scrisă la subiectul nr. 4, s-a strecurat o eroare în ceea ce priveşte modul de punctare a acestui subiect, Comisia de concurs emite următoarea

ERATĂ

ANUNT - REZULTAT PROBA SCRISA - Concurs Îngrijitoare (G) - Laborator Analize Medicale

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 1464/ SRUS / 22.11.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctaje obţinute în urma probei scrise din data de 22.11.2017 din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Ingrijitoare din cadrul Laboratorului de Analize Medicale al INEMRCM:

Pagini