Informatii utile

Anunt rezultat consurs proba practica Asistent Medical

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma susţinerii probei practice din data de 25.08.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical (PL) din cadrul Secţiei Recuperare Medicală al INEMRCM :

Nr crt Nume şi prenume Compartimentul în cadrul căruia au candidat concurenţii Punctaje probă practică ADMIS / RESPINS
1. BARABAŞ ILEANA Secţia Recuperare Medicală 100 puncte ADMIS

Se consideră ADMISĂ şi se califică la proba interviu doamna BARABAŞ ILEANA.
Proba interviu se va susţine în data de 25.08.2017 la ora 09:30.

ANUNT - REZULTAT PROBA SCRISA - Concurs Kinetoterapeut (S) - Laborator Recuperare Medicina Fizica Balneologie

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr.27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr.1020/23.08.2017/Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma susţinerii probei scrise din data de 22.03.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Kinetoterapeut din cadrul Laboratorului de Recuperare Medicală Fizică Balneologie al INEMRCM :

ANUNT - REZULTAT PROBA SCRISA - Concurs Asistent medical (PL) - Sectia Recuperare Medicala

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr.27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr.1018/23.08.2017/Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma susţinerii probei scrise din data de 22.03.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical (PL) din cadrul Secţiei Recuperare Medicală a INEMRCM :

ANUNT - REZULTAT SELECTIE DOSARE - CONCURS - KINETOTERAPEUT (S) - Laborator Recuperare Medicina Fizica Balneologie

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel: 4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr.988 / SRUS / 11.08.2017 / Nesecret

ANUNŢ

ANUNT - REZULTAT SELECTIE DOSARE - CONCURS - ASISTENT MEDICAL (PL) - Secția Recuperare Medicală

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel: 4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 990 / SRUS / 11.08.2017 / Nesecret

ANUNŢ

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS depuse de candidaţii la concursul din data de 22.08.2017, ora 10:00, organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent medical (PL) din cadrul Secţiei Recuperare Medicală.

Pagini