Informatii utile

Anunţ concurs

Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă cu sediul în Şos. Panduri nr. 22, Sect. 5,  Bucureşti, scoate la concurs, pentru ocuparea pe perioadă determinată, următorul post:

  • asistent medical principal (studii postliceale).

Concursul va avea loc în data de 03.07.2013 la sediul institutului.

Înscrierile se vor face pana la data de 27.06.2013.

Anunț important

Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă (INEMRCM), instituţie publică cu personalitate juridică organizată în baza H.G. nr. 1229/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 0006064, vă informăm cu privire la următoarele drepturi pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată la nivelul instituţiei:

Despre noua lege a pensiilor

La data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Actuala lege abrogă Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.

Despre activitatea de expertiza medicala

TERMENI DE DEFINIRE

Activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă constă în evaluarea capacităţii de muncă şi în stabilirea incapacităţii adaptative a persoanelor cu diferite deficienţe datorate unor boli obişnuite, accidente obişnuite, boli profesionale şi accidente de muncă, realizate în baza examinărilor medicale, a explorărilor funcţionale, a investigaţiilor de laborator şi a investigaţiilor sociale.

ROLUL ACTIVITĂŢII DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ

Pagini