Informatii utile

ANUNT - REZULTAT FINAL CONCURS - Referent de specialitate gr.III - Serv. Financiar-Contabil

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 2788
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 388 / SRUS / 23.03.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma concursului/examenului pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate gr.III din cadrul Serviciului Financiar-Contabil al INEMRCM:

ANUNT - REZULTAT PROBA SCRISA - Concurs CURIER - Laborator de Cercetare privind Studiul Factorilor Medico-Psiho-Sociali în Recuperarea Capacităţii de Muncă

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr.27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 366 / SRUS / 21.03.2017 / Nesecret

ANUNŢ

ANUNȚ - REZULTAT FINAL CONCURS - Inginer de sistem gr.IA - Laborator de Cercetare privind Sudiul Factorilor Medico-Psiho-Sociali in Recuperarea Capacitatii de Munca

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr.27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 367 / SRUS / 21.03.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma concursului sustinut pentru ocuparea postului vacant de Inginer de Sistem gr.IA din cadrul Laboratorului de Cercetare privind Sudiul Factorilor Medico-Psiho-Sociali in Recuperarea Capacitatii de Munca :

ANUNT - REZULTAT SELECTIE DOSARE - CONCURS - Referent de specialitate gr.III - Serviciul Financiar-Contabil

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 344 / SRUS / 16.03.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Pagini