Informatii utile

ANUNT - REZULTAT FINAL CONCURS - Registrator medical - Sectia Clinica Expertiza Medicala I

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr.27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 251/SRUS/28.02.2017 /Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma concursului sustinut pentru ocuparea postului vacant de Registrator medical din cadrul Sectiei Clinice Expertiza Medicala I a INEMRCM:

ANUNT - REZULTAT FINAL CONCURS - Referent de specialitate gr.I - Compartiment Achizitii

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 242 / SRUS / 27.02.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma concursului/examenului pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate gr.I din cadrul Compartimentului Achiziții al INEMRCM:

ANUNT CONCURS - CURIER (G), INGINER DE SISTEM GR.IA (S) - Lab. de Cercetare privind Studiul Factorilor Medico-Psiho-Sociali în Recuperarea Capacității de Muncă

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri nr. 22, Sect. 5, Bucureşti.
Tel. 021.200.07.00, Fax. 021.411.51.25.
www.inemrcm.ro

Nr. 235 / SRUS /24.02.2017

ANUNŢ CONCURS

ANUNT CONCURS - 2 posturi - MEDIC SPECIALIST EXPERTIZĂ MEDICALĂ A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ - Sectia Clinica Expertiza Medicala I

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 236 / SRUS / 24.02.2017 / Nesecret

ANUNŢ CONCURS

ANUNT - REZULTAT PROBA SCRISA - Concurs Registrator medical - Sectia Clinica Expertiza Medicala I

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 228 / SRUS / 24.02.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma probei scrise sustinută în data de 23.02.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Registrator medical din cadrul Sectiei Clinice Expertiza I Medicală a INEMRCM :

Pagini