ANUNT - REZULTAT PROBA SCRISA - Concurs Asistent medical (PL) - Sectia Clinică Expertiză Medicală I

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 649 / SRUS / 05.05.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma probei scrise sustinută în data de 04.05.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical(PL) din cadrul Sectiei Clinice Expertiză Medicală I a INEMRCM:

Nr crt Nume şi prenume Compartimentul în cadrul căruia au candidat concurenţii Punctaje probă scrisă ADMIS / RESPINS
1. VIRAG NAUSICA Sectia Clinica Expertiza Medicala 81.5 pucte ADMIS
2. VISAN GEORGETA-DANIELA Sectia Clinica Expertiza Medicala I 30.5 puncte RESPINS
3. COJOC IULIANA ROXANA Sectia Clinica Expertiza Medicala I - Neprezentată RESPINS

Se consideră admisă şi se califică la proba practică candidata: VIRAG NAUSICA.
Proba practică se va susţine în data de 09.05.2017 la ora 11:00.

Contestaţiile privind rezultatele probei scrise se depun în scris, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.