ANUNT - REZULTAT PROBA PRACTICĂ - Concurs Asistent medical (PL) - Sectia Clinica Expertiza Medicala I

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 663 / SRUS / 09.05.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma probei practice sustinută în data de 09.05.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical(PL) din cadrul Sectiei Clinice Expertiza Medicala I a INEMRCM:

Nr crt Nume şi prenume Compartimentul în cadrul căruia au candidat concurenţii Punctaje probă practică ADMIS / RESPINS
1. VIRAG NAUSICA Sectia Clinica Expertiza medicala I 96,66 puncte ADMIS

Se consideră ADMISA şi se califică la proba interviu doamna: VIRAG NAUSICA .

Proba interviu se va sustine în data de 09.05.2017 la ora 09:30

Contestaţiile privind rezultatele probei practice se depun în scris, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.