ANUNT - REZULTAT PROBA INTERVIU - Concurs Asistent medical (PL) - Sectia Clinica Expertiza Medicala I

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 665 / SRUS / 09.05.2017/ Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma probei interviu sustinută în data de 09.05.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical(PL) din cadrul Sectiei Clinice de Expertiza Medicala I a INEMRCM :

Nr crt Nume şi prenume Compartimentul în cadrul căruia au candidat concurenţii Punctaj probă interviu ADMIS / RESPINS
1. VIRAG NAUSICA Sectia Clinica de Expertiza Medicala I 96 puncte ADMIS

Se consideră ADMISĂ doamna: VIRAG NAUSICA.

Contestaţiile privind rezultatele probei interviu se depun în scris, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.