ANUNT - REZULTAT FINAL CONCURS - ASISTENT MEDICAL (PL) - Sectia Clinica Expertiza Medicala I

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr.27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 668 / SRUS / 09.05.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma concursului sustinut pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical din cadrul Sectiei Clinice de Expertiza I a INEMRCM :

Nr crt Nume şi prenume Compartimentul în cadrul căruia au candidat concurenţii Punctaje finale probă scrisă Punctaje finale probă practică Punctaje finale probă interviu Punctaje finale concurs ADMIS / RESPINS
1. VIRAG NAUSICA Sectia Clinica Expertiza I 81,5 puncte 96,66 puncte 96 puncte 91,38 puncte ADMIS
2. VISAN GEORGETA-DANIELA Sectia Clinica Expertiza I 30,5 puncte - - - RESPINS
3. COJOC IULIANA ROXANA Sectia Clinica Expertiza I - - - - RESPINS

Se consideră admisă candidata: VIRAG NAUSICA.