ANUNT - REZULTAT FINAL - CONCURS - MEDIC SPECIALIST EXPERTIZA MEDICALA - Sectia Clinica Expertiza Medicala III

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr. 726 / SRUS / 19.05.2017 / Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obținute de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea expertiză medicală a capacitatii de muncă din cadrul Secției Clinice Expertiză Medicală III a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM)

Nr. crt Nume şi prenume Compartimentul în cadrul căruia a candidat concurenta Punctaj proba scrisă Punctaj proba clinică / practică Punctaj Activitate Științifică Punctaj Final ADMIS / RESPINS
1. NICULESCU RĂZVAN ANDREI Secția Clinică Expertiză Medicală III 86,5 90 24,97 201,47 ADMIS

Se consideră ADMIS candidatul: NICULESCU RĂZVAN ANDREI