Anunt rezultat consurs proba practica Asistent Medical

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma susţinerii probei practice din data de 25.08.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical (PL) din cadrul Secţiei Recuperare Medicală al INEMRCM :

Nr crt Nume şi prenume Compartimentul în cadrul căruia au candidat concurenţii Punctaje probă practică ADMIS / RESPINS
1. BARABAŞ ILEANA Secţia Recuperare Medicală 100 puncte ADMIS

Se consideră ADMISĂ şi se califică la proba interviu doamna BARABAŞ ILEANA.
Proba interviu se va susţine în data de 25.08.2017 la ora 09:30.

Secretar comisie concurs,

Damian Claudia