Anunt rezultat consurs proba interviu Asistent Medical

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma susţinerii interviului din data de 25.08.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical (PL) din cadrul Secţiei Recuperare Medicală a INEMRCM :

Nr crt Nume şi prenume Compartimentul în cadrul căruia au candidat concurenţii Punctaje interviu ADMIS / RESPINS
1. BARABAŞ ILEANA Secţia Recuperare Medicală 80 puncte ADMIS

Se consideră ADMISĂ doamna: BARABAŞ ILEANA.

Secretar comisie concurs,

Damian Claudia