ANUNT - REZULTAT PROBA INTERVIU - Concurs kinetoterapeut - Laborator Recuperare Medicina Fizica Balneologie

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr.27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr.1049/29.08.2017/Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma susţinerii interviului din data de 29.08.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Kinetoterapeut din cadrul Laboratorului de Recuperare Medicală Fizică Balneologie al INEMRCM :

Nr crt Nume şi prenume Compartimentul în cadrul căruia au candidat concurenţii Punctaje interviu ADMIS / RESPINS
1. AXENTE VALENTIN Laboratorul de Recuperare, Medicală Fizică Balneologie 100 puncte ADMIS
2. MARINESCU RAMONA DELIA Laboratorul de Recuperare, Medicală Fizică Balneologie 100 puncte ADMIS
3. GHERNA FLORENTINA SORINA Laboratorul de Recuperare, Medicală Fizică Balneologie 100 puncte ADMIS

Se consideră ADMISI: AXENTE VALENTIN, MARINESCU RAMONA DELIA, GHERNA FLORENTINA SORINA.