ANUNT - REZULTAT FINAL CONCURS - KINETOTERAPERUT - Lab. Recuperare, Medicina Fizica-Balneologie

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr.27888
Şos. Panduri, nr. 22, Sector 5, Bucureşti
Tel:4 021 200 0700, Fax:4 021 411 5125
www.inemrcm.ro

Nr.1052/29.08.2017/Nesecret

ANUNŢ

Punctajele obţinute în urma concursului susţinut pentru ocuparea postului vacant de Kinetoterapeut din cadrul Laboratorului de Recuperare Medicală Fizică Balneologie al INEMRCM :

Nr crt Nume şi prenume Compartimentul în cadrul căruia au candidat concurenţii Punctaje finale probă scrisă Punctaje finale probă practică Punctaje finale interviu Punctaje finale concurs ADMIS / RESPINS
1. MARINESCU RAMONA DELIA Laboratorul de Recuperare, Medicală Fizică Balneologie 91,07 puncte 95 puncte 100 puncte 95,36 puncte ADMIS
2. GHERNA FLORENTINA SORINA Laboratorul de Recuperare, Medicală Fizică Balneologie 60,84 puncte 100 puncte 100 puncte 86,95 puncte RESPINS
3. AXENTE VALENTIN Laboratorul de Recuperare, Medicală Fizică Balneologie 60,69 puncte 70 puncte 100 puncte 76,90 puncte RESPINS
4. FIASTRU GEORGIANA RAMONA Laboratorul de Recuperare, Medicală Fizică Balneologie 40,5 puncte - - - RESPINS (la proba scrisă)

Se consideră ADMISĂ doamna : MARINESCU RAMONA DELIA